Okres próbny w nowej pracy – poradnik

Data dodania: 03.03.2017


Poszukiwaniu nowej pracy towarzyszy mnóstwo skrajnych emocji – od stresu, spowodowanego nowym środowiskiem, aż po radość z nadchodzących zmian. Kiedy po udanym procesie rekrutacji firma proponuje kandydatowi zatrudnienie na próbę warto zebrać wszystkie szyki i wyjątkowo zmotywować się do wytężonej pracy, tak aby pokazać się od jak najlepszej strony. Jak z sukcesem przetrwać okres próbny w nowej pracy?

Okres próbny zgodnie z Kodeksem pracy

Według znowelizowanego w 2016 roku Kodeksu pracy, umowa na okres próbny może być zawarta na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Jej celem jest sprawdzenie przez pracodawcę czy dany kandydat posiada odpowiednie, deklarowane przez siebie, kwalifikacje do pracy na danym stanowisku. Za pracę w okresie próbnym przysługuje wynagrodzenie. Umowa na okres próbny wygasa po określonym w niej upływie czasu, ale może być też rozwiązana za porozumieniem stron.

Informacja o zatrudnieniu na okres próbny przed zaproponowaniem umowy etatowej na stałe jest często podawana w treści oferty pracy, więc kandydat wie, na co może liczyć.

Dobre kontakty ze współpracownikami

Czas zatrudnienia na próbę to nie tylko szansa, aby udowodnić pracodawcy, że nadajemy się na dane stanowisko, ale też doskonała okazja do tego, żeby poznać potencjalne środowisko pracy. Przeglądając oferty pracy można bardzo łatwo zauważyć, że niemal każda firma stara się budować wizerunek otwartej, tolerancyjnej, tworzącej tak zwane pozytywne warunki – okres próbny pozwala te obietnice zweryfikować.

Bez wątpienia atmosfera w miejscu zatrudnienia odgrywa niezwykle ważną rolę w ogólnej ocenie zadowolenia z pracy. Warto od początku zadbać o dobre kontakty z pozostałymi członkami zespołu – w końcu niewykluczone, że będziemy z nimi współpracować na co dzień.

Pełne zaangażowanie w pracę

Okres próbny to jednak przede wszystkim rozgrzewka przed zatrudnieniem na stałe. Warto w tym czasie pokazać się od najlepszej strony – pracownik powinien wykazać się aktywną postawą, a jednocześnie nie krytykować otoczenia pracy. To dobry czas na to, żeby obserwować hierarchię w firmie i sposób, w jaki kierownictwo odnosi się do pracowników.

Pytania są na miejscu

Osoby, które udają się na okres próbny w danej firmie często mają wrażenie, że muszą udowodnić, iż są całkowicie niezależne, samodzielne i nie potrzebują pomocy ze strony innych pracowników. Jednak z uwagi na to, że taki kandydat znajduje się w zupełnie nieznanym sobie środowisku pytania i wątpliwości są jak najbardziej uzasadnione. Co więcej, działając bez wiedzy o panujących na miejscu praktykach i zwyczajach możemy zrobić nienajlepsze wrażenie lub narazić się na popełnienie gafy. W razie niepewności lepiej zapytać przełożonego o radę – byle nie powtarzać tego samego pytania kilkukrotnie.